In deze privacyverklaring legt Alba Automotive Services B.V. (hierna “AAS”) uit welke persoonsgegevens AAS verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat haar cookiebeleid is.

Algemeen
AAS respecteert de privacy van alle bezoekers van haar websites www.alba-automotive.com, www.alba-automotive.dk en www.alba-automotive.ie, haar (potentiële) klanten en andere (potentiële) relaties. Persoonlijke gegevens die aan AAS worden verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en adequaat beveiligd.  Uw gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met organisaties of individuen die niet met de diensten van AAS te maken hebben. AAS houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Persoonsgegevens
In het kader van de dienstverlening van AAS of wanneer u anderszins contact heeft met AAS, bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op de website van AAS, legt AAS de door u opgegeven gegevens vast. AAS bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door u worden opgegeven.

Tevens informeert AAS geïnteresseerden over haar dienstverlening door middel van een nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

AAS gebruikt uw gegevens voor de optimale uitvoering van haar dienstverlening. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Bedrijfsnaam
  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer (vast en/of mobiel nummer)
  • E-mailadres
  • Geanonimiseerd Ip-adres
  • Geanonimiseerd websitegebruik

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. Uw gegevens worden in geen geval zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met AAS of indien dit wettelijk verplicht is.

U kunt te allen tijde de website van AAS bekijken zonder enige persoonlijke gegevens met AAS te delen.

Bewaartermijn persoonsgegevens
AAS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia, adres, telefoonnummer, e-mail adres > Facturatie > tot maximaal 7 jaar na laatste administratieve handeling
e-mail adres > e-mail marketing (1 tot 6x per jaar) > bij uitschrijving.
IP en website gebruik > Website analyse en optimalisatie > 26 maanden.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links/buttons met deze website zijn verbonden, zoals de sociale media-buttons. AAS kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. AAS raadt u aan de privacyverklaringen van deze websites te lezen.

Cookies
AAS maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden met gegevens die op de harde schijf van uw computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om de website van AAS beter te laten functioneren en deze te monitoren. Deze cookies worden niet gebruikt om u te identificeren.

Daarnaast maakt AAS gebruik van Google Analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgt AAS inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op haar website. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. AAS heeft hier geen invloed op. AAS heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Derden hebben geen toegang tot de door AAS geplaatste cookies. U kunt desgewenst de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én de browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

Indien u geen cookies accepteert, dan kan dit mogelijk gevolgen hebben voor het gebruiksgemak van de website van AAS.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door AAS en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info[@]alba-automotive.com. Gelieve in de onderwerpsregel te zetten “Persoonsgegevens”.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

AAS wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen in deze privacyverklaring
AAS behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. U wordt dan ook aangeraden deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen.

Vertalingen
Deze verklaring is vertaald naar het Engels en het Deens. Indien de Engelse en/of de Deense versie(s) verschillen vertoont/vertonen met de Nederlandse versie, dan is de Nederlandse versie leidend.

Versie mei 2018